• 06-43973905
  •  WhatsApp

PRIVACYBELEID


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Inge Meijers Aventurijn massages en coaching (hierna: "Inge Meijers") verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Indien je door het invullen van het contactformulier een andere reden persoonsgegevens aan Inge Meijers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Inge Meijers, Aventurijn massages en coaching.
Schoutenlaan 107, 4931RP Geertruidenberg. Tel 06-43973905, KVK: 83450484.


2. Welke gegevens verwerkt Inge Meijers en voor welk doel ?

2.1. In het kader van patiëntenadministratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

a. Voor- en achternaam
b. Adresgegevens, eventueel postadres
c. Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d. Evaluatie van de behandeling

2.2. Inge Meijers verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturatie, bijhouden patientgegevens, versturen van eventuele nieuwsbrief enkel na toestemming.

a. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de afspraak, de behandeling of nazorg, of voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Inge Meijers.
c. Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om eventuele betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van het laatste contactmoment gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Inge Meijers en je te informeren over de ontwikkelingen van Inge Meijers.


E-mail berichtgeving
Inge Meijers gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te sturen, enkel na voorafgaande toestemming. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing


3. Bewaartermijnen

Inge Meijers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar na afloop van het laatste contactmoment. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Inge Meijers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1. Via info@aventurijnmassages.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Inge Meijers zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met info@aventurijnmassages.nl.

5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Inge Meijers je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@aventurijnmassages.nl.


6. Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google Analytics is op deze website volledig privacy vriendelijk ingesteld volgens de AVG. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en de optie "gegevens delen" is uitgeschakeld. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.